De patiotuin is onlangs “opgeknapt en heringericht” door een gift van de VVSV. Daardoor heeft, op verzoek van velen, ook de gedenksteen weer een juiste plek gekregen.

Tijdens de viering van het 70 jarig bestaan van de VVSV is een nieuwe mijlpaal in haar geschiedenis gezet door de in gebruik neming van een heuse website.

Naar boven