Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 9 meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen. De directeur van de Ernst Sillem Hoeve of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger woont de vergaderingen van het bestuur en het dagelijks bestuur bij. Hij heeft daarin een adviserende stem.

Huidig bestuur

Het (onbezoldigd) bestuur bestaat per 14 mei 2016 uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Dhr. Cees Purmer te Enschede
  • Secretaris: Mw. Ingrid Fontijn-ten Cate te Almere
  • Penningmeester: Dhr. Herman Docter te Laren
  • Algemeen lid: Mw. Tineke v.d. Laan te Den Dolder
  • Algemeen lid: Dhr. Robert Nijssen te Barendrecht
  • Adviseur van het bestuur: Dhr. Alex Huften (directeur ESH)
Naar boven